АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Хөнжлөө толгой дээгүүрээ нөмрөөд аврагдахгүй дэхүү (Урын сангаасаа)