АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Бүсгүй хүний үнэрийг үнэртмээр байна...