АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Тамхи авах мөнгөөрөө бэлгэвч аваарай