АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Хайр чи зарим нэгнийг амьдаар нь булшилдаг.(Одоо бүр бизнес болсон уу)