АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Гэгээлэг нь дахиж хайр бичихгүй ээ