АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Саналаа бодлоо гансарлаа блоггер бүсгүй би чамайг хүлээсээр л...,