АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Жаахан бухимдсан уу яасан мэдэх юм алга..,