АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Миний бичлэгийг хулгайлж энд тэнд эх сурвалжгүй тавьж ханахгүймаа