АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Би ингэж боддогым...(Урын сангаасаа)