АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Нцоом ахад дүү нь хийж үзсэн шүү ямартай ч...