АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Үл ойлголцол, уйдалт, хөрөлт!!!(ЗӨВЛӨГӨӨ)