АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Монголчуудаа үндэсний үйлдвэрлэлэээ??????????