АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Битүү утгатай уянгын хайлал гэхүү(Захиа)