АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Уншаад үз миний уран цэцэн үгсийг биширтүгэй этр