АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : БИ ЧАМД ХАЙРТАЙ ГЭХ 100-н ШАЛТГААН