АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Дүү нартаа хэлэх хэдэн үгс..............................