АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Гөү Гөүчид нүдээ наааш...Ноцтой мэдээ бна