АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Хаашааян бэ монголчуудаа залуусоо???????????????????