АЖИРАХГҮЙ ТАЖИРАХГҮЙ *2* ---->Гэрэлрүү алх... : Нэгэн ГАЙХАМШИГТ дурлалын түүх